belyj_medved: (Default)
[personal profile] belyj_medved
З радістю повідомляємо Вам, що восени 2013 року, тобто вже за кілька місяців відбудеться Другий (перший тут) фотоконкурс «Руки майстрів, що творять дива»!Перший фотоконкурс тривав у три етапи, і закінчився фотовиставкою-голосуванням із 18 листопада по 1 грудня 2012 року. Переможцями стали Руки Творця Перемоги, автор – Богдан Ляховець.

Отже, Ви маєте ще купу часу, щоб створити свою, Найкращу фотографію, головним героєм якої стануть Руки Справжнього Майстра.

Ми переконані, що Руки Майстра – це одне із тих Див, яким хочеться поклонитись, ними хочеться гордитись…І нехай завдяки Вашій фотографії світ побачать Руки Майстра. Нехай Ви навіть не професійний фотограф, а фотографування - це хобі, миле Вашому серцю, Ви маєте шанс перемогти у конкурсі!

Той учасник чиє фото отримає найвищу оцінку від відвідувачів, отримає надзвичайний подарунок - двотижневу персональну фотовиставку в Центрі Української Культури та Мистецтва!

Отож, для перемоги Вам потрібно:
- Надіслати одну художню фотографію, головним акцентом якої є Руки Майстра за роботою.
Фоторобота повинна показати глядачеві глибину зафіксованої миті, емоцію та натхнення Майстра, його почуття, тривоги та надії;
- Створити короткий опис фотографії в двох-трьох реченнях, який допоможе глядачеві зрозуміти, чому саме Ці Руки були обрані Вами.
А для Вашої зручності подаємо детальні умови участі в фотоконкурсі.

Три конкурсних етапи:
I етап — попередній відбір конкурсних робіт з 19 серпня по 21 жовтня 2013 року.
II етап — надання організаторам Конкурсу відбитків робіт, відповідно до вимог п. 5.3. Положення з 25 жовтня по 11 листопада 2013 року.
III етап — проведення фотовиставки з 18 листопада по 30 листопада 2013 року.

Нагородження лауреатів та дипломантів Конкурсу проводиться 30 листопада 2013 року о 18:30 у виставковому залі Центру Української Культури та Мистецтва за адресою — м. Київ, вул. Хорива 19-В.

Якщо Ви вирішили взяти участь у фотоконкурсі, ознайомтеся з «Положенням про фотоконкурс» (положення тут) та надсилайте свої роботи на електронну адресу - plisko_av@dolesko.com

Ми з величезним нетерпінням чекаємо на Ваші роботи. Віримо, що Вони будуть надзвичайними, несподіваними та най-найкращими. Отже, й фотобитва буде запеклою!From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

belyj_medved: (Default)
belyj_medved

August 2013

S M T W T F S
    123
45678910
1112 131415 1617
18 19 2021 22 2324
25 26 27 28293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 02:10 am
Powered by Dreamwidth Studios